fbpx

Aktiivinen somekanava pitää asiakkaat hereillä.

Kaiken ei tarvitse olla maksettua mainontaa. Näkyvyyttä parannetaan myös aktiivisella läsnäololla sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media on erinomainen kanava pitää asiakkaat hereillä uusista tuotteista ja palveluista. Tutkimuksen mukaan 75% yrityksen some seuraajista tekevät hankintoja seuraamistaan yrityksistä.
Maksullisilla mainoksilla tavoitetaan potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät vielä seuraa yrityksenne somekanavia.

Ota yhteyttä, katsotaan olisiko teille somesta iloa!

Miksi yrityksen kannattaa olla sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita ja lisätä brändin tunnettuutta. Esimerkiksi Facebook- ja Instagram-tilien avulla voidaan luoda kontakti asiakkaisiin jo ennen kuin heistä tulee asiakkaita. Somen avulla kontakti säilyy ja rakentaa vahvaa asiakassuhdetta.

Sosiaalisen median kanavien kautta yritys voi vastata asiakkaiden kysymyksiin ja tarjota tarvittaessa apua ja tukea. Somen avulla voidaan tarvittaessa kerätä myös palautetta ja arvokasta tietoa asiakkailtaan. Yritys voi kysellä asiakkaiden mielipiteitä tuotteista tai palveluista ja kerätä toiveita tulevien tuotteiden/palveluiden suhteen. Tällä tavalla yritys voi myös kehittää toimintaa/tuotteita asiakaslähtöisesti palvelemaan paremmin olemassa olevaa asiakaskuntaa. Hyvien palautteiden ja aktiivisen läsnäolon ansiosta yrityksestä tulee kiinnostava ja haluttu yhteistyökumppani.

Sosiaalisessa mediassa yritys voi kehittää ja vahvistaa brändiä sekä rakentaa todellisen yhteyden asiakkaisiin.

Mediakit ylläpitää puolestasi sosiaalisen median näkyvyyttä yhdessä sovitun strategian mukaisesti.
Tästä aktivoit palvelun kätevästi!

Somemarkkinoinnin avulla saavutat uusia asiakkaita ja parannat brändin näkyvyyttä?

Anna Mediakit hoitaa somenäkyvyytesi puolestasi.

Useimmilla yrityksillä on rajallisesti aikaa ja resursseja tehdä suunnitelmallista työtä sosiaalisen median palveluissa. Lisäksi digimarkkinoinnissa tapahtuu jatkuvasti päivityksiä, muutoksia, uudistuksia sekä tulee uudenlaisia ominaisuuksia näkyvyyden parantamiseen. Kaikkien muutosten ja niiden vaikutusten seuraaminen vaatii aikaa ja paneutumista.

Somekanavien hoitaminen ja sovellusten kaikkien ominaisuuksien hyödyntäminen vaatii osaamista ja aktiivista läsnäoloa, suunnitelmallisuutta unohtamatta.

Mediakit tekee suunnitelmien mukaiset sisällöt ja toteuttaa suunnitelmien mukaiset mainoskampanjat. Palvelu räätälöidään jokaiselle asiakkaalle tarpeiden mukaiseksi. Hyödynnetään parhaiten toimivat kanavat joiden avulla päästään tavoitteeseen.

Markkinointistrategian luomisen ansiosta sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää tehokkaasti uusien asiakkaiden hankinnassa sekä liikevaihdon kasvattamisessa.

SOSIAALINEN MEDIA

Facebookissa ja Instagramissa on yhteensä 90 miljoonaa käyttäjää.

Tavoitteena ei ole tavoittaa kaikkia käyttäjiä vaan tavoittaa pelkästään ne, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita. Moni hakee ideoita ja uusia tuotteita/palveluita Instagramista tai Facebookista. Meidän tehtävä on saada ideat esiin asiakkaille, herättää sekä mielenkiintoa, että luoda kysyntää. Maksullinen mainonta somekanavissa on yksi vaihtoehto ja toinen on säännöllinen sisällöntuotanto. Mediakit tuottaa sekä sisältöä että toteuttaa somemarkkinointia puolestasi.