fbpx

Mediakit on digimediatoimisto mainostoimisto twistillä

Digimediatoimiston tehtävänä suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden markkinointikampanjoita, jotka tavoittavat oikeat kohderyhmät, oikeaan aikaan ja tuottavat tuloksia. 

Digimediatoimisto Mediakitin palveluita ovat sisällöntuotanto ja mainoskampanjoiden suunnittelu sosiaalisen median kanaviin, hakukonemarkkinointi ja hakusanamainonta, verkkosivustojen suunnittelu ja optimointi sekä Google Analytics -seuranta ja raportointi.

Mediakit on digimediatoimisto mainostoimisto twistillä. Yritys on perustettu vuonna 2004 tarjoamaan mainostoimistopalveluita alueen yrityksille. Google mainonta käynnistyi jo vuonna 2006, sosiaalinen media tuli mukaan 2009.

Tänä päivänä Mediakit on digimediatoimisto mainostoimisto twistillä. Tavoitteena kasvattaa asiakkaiden liikevaihtoa sähköisen markkinoinnin keinoin.
Enemmän digiä ja vähemmän printtiä mutta silti, edelleen myös printtiä.

Mediakitin tavoitteena on asiakkaiden liikevaihdon kasvattaminen

Digimediatoimiston tehtävänä on luoda ja toteuttaa strategisia markkinointi- ja myyntikampanjoita, jotka tavoittavat juuri oikeat kohderyhmät, oikeaan aikaan ja saavat aikaan tuloksia. 

Mediakitin tavoitteena on asiakkaiden liikevaihdon kasvattaminen ja tuloksen parantaminen. Tavoitteeseen pyritään uusasiakashankintaa parantamalla, näkyvyyttä ja tunnettuutta lisäämällä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Mediakit hyödyntää kaikkia digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia. Digimarkkinointi on nykyaikainen ja tehokas tapa markkinoida ja saada aikaiseksi kauppaa. Se on nopeaa, ketterää, muokattavaa, kustannustehokasta, kohdennettavaa ja mitattavaa.

Digimarkkinoinnin avulla tavoitat potentiaaliset uudet asiakkaat ja sitoutat vanhat asiakkaat. Digimarkkinointi lisää yrityksesi näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Tietävätkö asiakkaasi missä sinä olet?

Yksi keino liikevaihdon kasvattamiselle on myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Tehostamalla lisätään tunnettuutta, saadaan enemmän näkyvyyttä ja uusia asiakkaita. Mediakit kasvattaa näkyvyyttä tekemällä sisältöä ja mainontaa sosiaaliseen mediaan tai parantaa löydettävyyttä hakukonemainonnan avulla.

Uusien asiakkaiden hankinta vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla ja parantaa brändin näkyvyyttä. Uusasiakashankinta on tärkeää mutta usein työlästä ja aikaa vievää toimintaa.

Tietävätkö mahdolliset asiakkaasi yrityksesi? Tietävätkö he missä yrityksesi on? Ennen kaikkea tietävätkö he, mitä tuotteita/palveluita yrityksesi tarjoaa? 

Mediakit tekee yrityksesi näkyväksi ja tunnetuksi, luoden lisää kysyntää. Yrityksesi tietojen noustessa esiin juuri silloin kun asiakkaalla on tarve tarjoamastasi palvelusta tai tuotteesta niin asiakassuhteen ja kaupan syntyminen on vain klikkausta vailla.

Yrityksesi näkyvyys oikeassa paikassa oikeaan aikaan on ratkaisevan tärkeätä.

Minä tiedän missä sinun asiakkaasi on.

Yrityksen koosta riippuen, uusien asiakkaiden hankintaan on käytettävissä rajallinen määrä resursseja ja aikaa. Uusien asiakkaiden hankinta on toimialasta riippumatta, vaikeaa. Jos yrityksellä on hyvä maine ja kilpailukykyisiä tuotteita/palveluita, tai jos yrityksen asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotteisiin/palveluihin, niin suositusten ja referenssien avulla voi hankkia uusia asiakkaita, mikäli referenssit tavoittavat potentiaaliset asiakkaat.

Digimarkkinoinnin keinoin voidaan tavoittaa juuri oikeat asiakkaat juuri oikeaan aikaan. Palveluita/tuotteita tarjotaan asiakkaille, jotka juuri nyt tarvitsevat tarjoamiasi palveluita/tuotteita.

Minä tiedän missä sinun asiakkaasi ovat ja miten löydämme ne mutta tietävätkö asiakkaasi missä sinä olet – ellemme auta heitä löytämään sinua?

Mediakitin tehtävä on tehdä yrityksesi näkyväksi juuri potentiaalisille asiakkaillesi. Tunnettuuden lisääminen ja näkyvyyden parantaminen tuo lisää uusia asiakkaita, liikevaihdon kasvua ja parannusta tulokseen.

Ota yhteyttä!

Lähetä lomake. Kerro vapaamuotoisesti nykyisestä tilanteesta tai täytä pelkät yhteystiedot.
Otan yhteyttä mahdollisimman pian.

Nimi
Yritys
Puhelin
Email
Viesti
Kiitos viestistä, otan yhteyttä mahdollisimman pian!
Lomakkeen lähettämisessä sattui virhe. Tarkasta täyttämäsi kentät.